Zakelijke Cursus
De cursus bestaat uit 12 lesbijeenkomsten van 2 uur, totaal 24 lesuren.
De cursussen Frans of Nederlands in-company worden gegeven op verschillende
niveaus. Om het niveau te bepalen wordt er vooraf een intakegesprek gevoerd.
Het voordeel van de in-company cursussen is dat de cursisten niet hoeven te
reizen. Ze bevinden zich in een vertrouwde omgeving en de lessen kunnen
plaatsvinden in werktijd of direct na werktijd. Het aantal leerlingen kan
variëren van 1 tot maximaal 6 personen.


Er wordt gewerkt met een methode gericht op het leren of verbeteren van de
Nederlandse taal, of met een methode gericht op het leren van zakelijk Frans.


Voor nadere informatie kunt u contact met me opnemen.
Mijn gegevens vindt u onder het kopje ‘contact’.