NT2 (Nederlands als tweede taal)
Frans voor beginners 1-5
Vakantiefrans
Frans voor kinderen van de basisschool
Frans op maat: op uw tempo en op uw niveau
NT2 (Nederlands als tweede taal)Nederlands als tweede taal is bedoeld voor mensen met een andere moedertaal,
die in Nederland zijn komen wonen en hier Nederlands willen leren. De methode
hangt af van het niveau.

Het geeft heel veel voldoening om mensen te zien groeien in de taal van het land
waar ze verblijven.